Co się stanie, jeśli piorun uderzy w samolot?

piorun uderzający w samolot

Uderzenie pioruna w samolot to zdarzenie, które wzbudza duże zainteresowanie i niepokój zarówno wśród pasażerów, jak i społeczności lotniczej. Choć taka sytuacja jest stosunkowo rzadka, to budzi liczne pytania dotyczące bezpieczeństwa lotniczego i zdolności samolotów do przetrwania takiego zdarzenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, co się dzieje, gdy piorun uderzy w samolot, jakie są potencjalne konsekwencje oraz jakie środki ostrożności i systemy ochrony są wdrożone, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i pasażerów w takich sytuacjach.

Jak samoloty są chronione przed uderzeniem pioruna?

Samoloty są wyposażone w różne systemy i urządzenia, które pomagają w ochronie przed uderzeniem pioruna. Oto kilka głównych sposobów, w jakie samoloty są chronione przed piorunami:

 1. Samoloty są wyposażone w systemy piorunochronów, które składają się z metalowych pasków, przewodów lub siatek rozmieszczonych na zewnętrznej powierzchni kadłuba i skrzydeł. Te elementy przewodzą prąd elektryczny z uderzenia pioruna w bezpieczny sposób, chroniąc samolot przed uszkodzeniami strukturalnymi.
 2. W celu ochrony przed uderzeniem pioruna, istnieją także izolowane punkty, w których prąd elektryczny może być skierowany poza kadłubem i z dala od pasażerów oraz istotnych systemów. Dzięki temu unika się uszkodzeń wewnętrznych urządzeń elektrycznych.
 3. Niektóre samoloty mają specjalne ekrany przeciwpiorunowe w okolicach ważnych elementów, takich jak silniki, aby ochronić je przed uderzeniem pioruna.
 4. Wiele samolotów ma również systemy uziemienia statycznego, które pomagają w rozpraszaniu ładunków elektrycznych w otoczeniu samolotu, co zmniejsza ryzyko uderzenia pioruna.
 5. Samoloty wyposażone są w systemy detekcji burz i piorunów (radar burz), które pomagają pilotom unikać obszarów burzowych lub przechodzić przez nie, zachowując bezpieczeństwo.
 6. W przypadku uderzenia pioruna lub innych awarii, samoloty posiadają systemy łączności radiowej, które pozwalają na nawiązanie kontaktu z kontrolą lotów oraz innymi samolotami w celu uzyskania pomocy lub informacji na temat sytuacji.

Warto zaznaczyć, że pomimo tych środków ostrożności, uderzenie pioruna w samolot nadal może prowadzić do zakłóceń w systemach elektrycznych i awarii, ale samoloty są projektowane i testowane, aby były w stanie bezpiecznie kontynuować lot i lądować nawet po takim zdarzeniu.


Zobacz także: Czy samolot jest bezpieczny podczas burzy?


Co się dzieje, kiedy piorun uderzy w samolot?

Uderzenie pioruna w samolot to zdarzenie stosunkowo rzadkie, ale kiedy się zdarzy, może prowadzić do różnych skutków i potencjalnych zagrożeń. Oto, co może się wydarzyć po uderzeniu pioruna w samolot:

 1. Zakłócenia elektryczne: Uderzenie pioruna może spowodować poważne zakłócenia w systemach elektrycznych samolotu. To obejmuje uszkodzenie awioniki, systemów komunikacji, oświetlenia, radarów i innych urządzeń elektrycznych.
 2. Awarie systemów: Piorun może spowodować awarie systemów na pokładzie, co może skutkować chwilowym brakiem kontroli nad niektórymi funkcjami samolotu.
 3. Oślepiająca jaskrawość i hałas: Uderzenie pioruna jest zazwyczaj bardzo jaskrawe i głośne, co może być przerażające dla pasażerów i załogi.
 4. Potencjalne uszkodzenia strukturalne: Chociaż samoloty są zazwyczaj wyposażone w piorunochrony i systemy ochrony przed uderzeniem pioruna, istnieje ryzyko uszkodzenia strukturalnego, szczególnie jeśli piorun uderzy w skrzydło lub inne ważne części samolotu.
 5. Procedury załogi: Załoga samolotu jest przeszkolona, aby podjąć odpowiednie kroki w przypadku uderzenia pioruna. To może obejmować zmianę kursu, kontynuowanie lotu w bezpiecznym trybie lub poszukiwanie odpowiedniego miejsca do lądowania.
 6. Bezpieczeństwo pasażerów: Bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem, i załoga będzie dążyć do utrzymania spokoju i bezpieczeństwa na pokładzie w przypadku uderzenia pioruna.

Warto zaznaczyć, że samoloty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie, a załoga jest przeszkolona, aby radzić sobie z awariami i niebezpiecznymi sytuacjami. Mimo to uderzenie pioruna w samolot jest sytuacją poważną, która wymaga uwagi i działań ze strony załogi. Po takim zdarzeniu samolot zazwyczaj zostaje dokładnie sprawdzony w celu oceny ewentualnych uszkodzeń i konieczności napraw.

Ciekawostki na temat uderzenia pioruna w samolot

 • Czy piorun może uderzyć w samolot? Tak, jednak uderzenie pioruna w samolot jest wydarzeniem bardzo rzadkim, i to z kilku powodów. Po pierwsze, samoloty unikają aktywnych burz, a systemy detekcji burz pozwalają na omijanie obszarów z silnymi ulewami. Po drugie, większość samolotów jest wyposażona w systemy piorunochronów, które przewodzą prąd elektryczny w bezpieczny sposób, co zmniejsza ryzyko uderzenia pioruna.
 • Mimo że uderzenie pioruna może spowodować zakłócenia i awarie systemów na pokładzie, samoloty są zaprojektowane tak, aby były w stanie kontynuować lot i bezpiecznie lądować nawet po takim zdarzeniu. Załoga jest odpowiednio przeszkolona, aby radzić sobie z takimi sytuacjami.
 • Oprócz ochrony przed uderzeniem pioruna, samoloty muszą również chronić się przed elektrostatyką, która może gromadzić się na ich powierzchniach w wyniku tarcia z powietrzem w locie. Systemy uziemienia statycznego pomagają w rozpraszaniu tych ładunków.
 • Inżynierowie lotnictwa i naukowcy nadal prowadzą badania nad wpływem piorunów na samoloty, aby zrozumieć lepiej to zjawisko i doskonalić systemy ochrony. Modele komputerowe i symulacje pomagają w identyfikowaniu potencjalnych ryzyk oraz testowaniu nowych technologii.
 • Istnieją rzadkie przypadki, gdy pioruny uderzają w samoloty na ziemi podczas obsługi na lotnisku. Te zdarzenia są nadal badane w celu poprawy procedur bezpieczeństwa na lotniskach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *