Co to jest rosa i jak powstaje?

rosa

Chyba każdy chociaż raz w życiu spotkał się ze zjawiskiem pojawienia się rosy. Jest to zjawisko całkowicie nieszkodliwe i rzadko kiedy uciążliwe dla człowieka, aczkolwiek może okazać się problematyczne, jeżeli pojawi się w dzień, na który zaplanowaliśmy robienie oprysku lub nawożenie trawy. W tym artykule przedstawię między innymi jak powstaje rosa na trawie oraz czym ona w ogóle jest.

Co to jest rosa?

Definicja rosy jest bardzo prosta – jest to po prostu skroplona para wodna (w postaci kropelek wody), która powstaje i zalega na powierzchni trawy oraz liści, jak również na pajęczynach, skałach lub innych przedmiotach. Niestety, tutaj oczywistość się kończy, bowiem to, w jaki sposób powstaje rosa, jest już nieco bardziej skomplikowane.

Jak powstaje rosa?

Proces powstawania rosy opiera się na kondensacji pary wodnej, która znajduje się w powietrzu. Kondensacja, czyli, upraszczając, skraplanie się pary wodnej, następuje wtedy, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej temperatury punktu rosy. Punkt rosy to moment, w którym powietrze jest maksymalnie nasycone parą wodną, przez co minimalny spadek temperatury oznacza rozpoczęcie się procesu jej skraplania. Co ciekawe, powstawanie szronu i szadzi jest bardzo podobne do powstawania rosy. Szadź to nic innego niż zamarznięta rosa, a szron pojawia się wtedy, kiedy punkt rosy następuje poniżej punktu zamarzania.

Kiedy powstaje rosa?

Rosa powstaje najczęściej na wiosnę i podczas jesieni. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ to, kiedy jest rosa na trawie, zależy od temperatury w ciągu dnia i w nocy, a to właśnie podczas tych pór roku mają miejsca największe wahania temperatury między porankiem, a wieczorem. Rosa może pojawić się ze względu na:

  • radiację,
  • napływ ciepłego powietrza.

Powstawanie rosy – radiacja

Pierwszym powodem, ze względu na który pojawia się rosa, jest radiacja. Radiacja następuje podczas bezchmurnej i bezwietrznej pogody – wtedy, ze względu na gwałtowne ochłodzenie się ziemi po zachodzie słońca, na liściach i trawie pojawiają się kropelki wody. Dlaczego właśnie na liściach i trawie? Głównie ze względu na ich cienką budowę – ze względu na małą grubość łatwiej się ochładzają, a co za tym idzie, przekraczają temperaturę punktu rosy. Tak więc wtedy, kiedy jest rosa na łące, można liczyć na dobrą pogodę (bezwietrzną i bezchmurną). Tego typu sposób powstawania rosy na trawie ma miejsce najczęściej w czasie wiosny.

Zobacz także: Jak powstaje szron?

Powstawanie rosy – napływy powietrza

Powstawanie rosy ze względu na napływy powietrza jest, można powiedzieć, odwróceniem radiacji. Radiacja miała miejsce wtedy, kiedy nagrzane miejsca (najczęściej liście i trawa), ulegały ochłodzeniu. W przypadku powstawania rosy przez napływy powietrza, to przedmioty są wychłodzone i ogrzewane przez ciepłe, wilgotne powietrze (wędrujące wraz z burzami lub ulewami). Rosa powstająca przez napływy powietrza osadza się najczęściej na dużych i grubych przedmiotach (głazach, sprzętach ogrodowych). Najczęściej spotyka się ją jesienią i zwiastuje ona opady deszczu.

Godziny pojawiania się i znikania rosy

Nie da się dokładnie określić godziny, o której znika rosa, a to, o której godzinie jest rosa, zależy od danej sytuacji pogodowej, a dokładniej – temperatury i parowania. Jeżeli chodzi o pojawianie się rosy, to moment ten można samodzielnie oszacować, analizując wartości temperatury punktu rosy oraz minimalnej temperatury w trakcie danej nocy. Jeżeli minimalna temperatura w jakiejś godzinie spada poniżej temperatury punktu rosy, bardzo możliwe, że właśnie wtedy para wodna zacznie się skraplać. Natomiast znikanie rosy związane jest z temperaturą w trakcie dnia. Czasami Słońce świeci tak mocno, że rosa na trawie znika już o godzinie 9, a czasami może utrzymać się nawet do 11.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *