Co to jest wilgotność powietrza i jak się ją mierzy?

wilgotność powietrza

Czym jest wilgotność powietrza?

Wilgotność powietrza to ilość pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Podawana jest ona w procentach (%) i określa stosunek aktualnej ilości pary wodnej do maksymalnej ilości pary wodnej, jaką powietrze może pomieścić w danej temperaturze.

Czym się mierzy wilgotność powietrza i w jakich jednostkach?

Istnieje kilka sposobów na pomiar wilgotności powietrza:

 • Higrometr: Jest to urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza. Istnieje kilka rodzajów higrometrów, m.in.:
  • Higrometr włosowy: Działa na zasadzie zmiany długości włosa pod wpływem wilgoci.
  • Higrometr elektroniczny: Wykorzystuje czujniki do pomiaru wilgotności powietrza.
  • Psychrometr: Pomiar wilgotności powietrza odbywa się na podstawie różnicy temperatur dwóch termometrów: suchego i zwilżonego.
 • Obserwacja otoczenia: Istnieje kilka zjawisk, które mogą wskazywać na wysoką wilgotność powietrza, np.:
  • Kondensacja pary wodnej: Skraplanie się pary wodnej na powierzchni przedmiotów, np. na szybach okien.
  • Parowanie: Słabe parowanie wody z powierzchni ziemi.
  • Wzrost mgły: Mgła to widoczna w powietrzu zawiesina pary wodnej.

Wilgotność powietrza podawana jest w procentach (%). Określa ona stosunek aktualnej ilości pary wodnej do maksymalnej ilości pary wodnej, jaką powietrze może pomieścić w danej temperaturze.


Przykładowo, jeśli wilgotność powietrza wynosi 50%, oznacza to, że powietrze zawiera połowę maksymalnej ilości pary wodnej, jaką może pomieścić w danej temperaturze.


Oprócz procentów, wilgotność powietrza można również podawać w innych jednostkach, m.in.:

 • Gramach pary wodnej na metr sześcienny powietrza (g/m3): Ta jednostka określa masę pary wodnej zawartej w 1 m3 powietrza.
 • Punkcie rosy: Jest to temperatura, w której para wodna w powietrzu zaczyna się skraplać w ciecz.

Co oznacza 100% wilgotności powietrza?

100% wilgotności powietrza oznacza, że powietrze jest nasycone parą wodną i nie może już przyjąć więcej pary wodnej w danej temperaturze. W tej sytuacji punkt rosy jest równy temperaturze powietrza. Oznacza to, że para wodna w powietrzu zaczyna się skraplać w ciecz, tworząc rosę lub szron, w zależności od temperatury.

Zjawisko to można obserwować na różnych przedmiotach, np. na szybach okien, liściach roślin, czy metalowych powierzchniach. Skraplanie się pary wodnej może również powodować problemy z kondensacją w budynkach, co może prowadzić do rozwoju pleśni i grzybów.

Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, można ją obniżyć na kilka sposobów:

 • Wietrzenie pomieszczenia – otwieranie okien i drzwi pozwala na wymianę powietrza i obniżenie wilgotności.
 • Ogrzewanie pomieszczenia – ciepłe powietrze może pomieścić więcej pary wodnej niż zimne powietrze.
 • Używanie osuszacza powietrza – osuszacz powietrza usuwa nadmiar pary wodnej z powietrza.

Jaki wpływ ma wilgotność powietrza na samopoczucie?

Wilgotność powietrza ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Zbyt wysoka wilgotność powietrza może powodować uczucie dyskomfortu, duszności, a także sprzyja rozwojowi pleśni i grzybów. Z kolei zbyt niska wilgotność powietrza może powodować wysuszenie skóry i śluzówek.

Optymalna wilgotność powietrza dla człowieka wynosi od 40% do 60%.

Pamiętajmy, że wilgotność powietrza może się zmieniać w zależności od temperatury, pory roku, a także lokalizacji. Regularne monitorowanie wilgotności powietrza w domu i miejscu pracy może pomóc w zapewnieniu komfortu i zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *