Czeski radar meteorologiczny

Źródło danych i mapy:
radar.bourky.cz
radareu.cz 
meteopress.cz