Kwaśne deszcze – czym są i jak powstają? Przyczyny i skutki

jak powstają kwaśne deszcze

Każdy z nas z pewnością spotkał się z pojęciem kwaśny deszcz lub kwaśne opady. Od najmłodszych lat uczono nas o kwaśnych deszczach, już w szkole podstawowej mieliśmy styczność z tym zjawiskiem. Sytuacje nadal jest poważna, a zajmowanie i eksploatacja kolejnych rejonów pod przemysł, powoduje zwiększenie zanieczyszczeń. Przyczynia się to niestety do tego, że kwaśne deszcze występują i nadal będą występować, stanowiąc większe zagrożenie dla środowiska. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z kwaśnymi deszczami, jak powstają kwaśne deszcze, jakie skutki mają na środowisko oraz co zrobić, aby poprawić sytuacje w Polsce oraz na świecie.

Kwaśne deszcze – czym są?

Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, które charakteryzują się obniżonym pH w porównaniu do deszczu o pH neutralnym, który wynosi 7. Kwaśne deszcze są zwykle opadami deszczu lub śniegu, które zawierają zwiększoną ilość kwasów, takich jak kwas siarkowy (H2SO4) lub kwas azotowy (HNO3). Te kwasy powstają w wyniku reakcji chemicznych pomiędzy dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu, a wodą i powietrzem. Kwaśne deszcze mają obniżone pH, co oznacza, że są bardziej kwaśne niż normalne deszcze. W zależności od stężenia tych kwasów, pH kwaśnych deszczy może wynosić od 4,0 do 5,6.


Zobacz także: Jak powstaje deszcz?


Jak powstają kwaśne deszcze? Definicja

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli jak powstają kwaśne deszcze. Kwaśny deszcz – opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6. Kwaśne deszcze to nic innego jak opady deszczu o odczynie kwasowym. Co to tak naprawdę oznacza? Deszcze takie powstają na skutek połączenia się kropel wody wraz ze wchłoniętymi z powietrza/atmosfery gazów takich jak: tlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenku węgla, chlorowodoru oraz pozostałych szkodliwych dla środowiska substancji. Główną przyczyną powstawania kwaśnych deszczy jest spalanie paliw, środki transportu oraz produkcja przemysłowa. Dodatkowy wpływ mają także naturalne zjawiska takie jak np. wybuch wulkanów czy pożary lasów. Na stałe zwiększenia się dwutlenku węgla w atmosferze główny wpływ ma produkcja przemysłowa. Warto wspomnieć także, że oprócz kwaśnych deszczy występują również kwaśne mgły oraz kwaśny śnieg.

wpływ kwaśnych opadów na środowisko

Jakie skutki mogą powodować kwaśne deszcze?

Wiele osób myśli, że jeśli nie mieszka w pobliżu wielkich firm przemysłowych, nie jest narażona na występowanie kwaśnych deszczy. Niestety większość zanieczyszczeń, które łączą się z wodą, a następnie powodują powstanie kwaśnych deszczy, przemieszcza się na bardzo duże odległości. Ciekawym przykładem może być przemieszczenie się powstałych zanieczyszczeń z Krakowa aż do Berlina. Najczęstsze skutki kwaśnych deszczy to:

  • występowanie problemów zdrowotnych u ludzi np: pojawienie się kaszlu, podrażnienie gardła, bóle głowy i oczu, astma,
  • niszczenie budynków oraz wielu materiałów. Kwaśne deszcze przyspieszają korozję wielu materiałów wykorzystywanych między innymi przy mostach czy liniach kolejowych. Mają także negatywne skutki na trwałość budynków, obiektów budowlanych czy pomników. Kwaśne deszcze rozpuszczają wapień i cement, co może powodować różne uszkodzenia, które mogą być bardzo niebezpieczne,
  • kwaśne deszcze powodują zakwaszanie gleby, wpływają także negatywnie na rośliny. Niszczą ich naturalną warstwę ochronną na liściach, przez co są znacznie bardziej podatne na czynniki atmosferyczne (wysoka temperatura, susza, wiatr). Zakwaszenie gleby wypływa natomiast negatywnie na rozwój korzeni, rośliny wolniej przyrastają oraz przedwcześnie się starzeją,
  • mają negatywny wpływa na wiele żywych organizmów.

Największe negatywne skutki kwaśnych deszczy możemy zaobserwować w środowisku. Wpływają one negatywnie na roślinność. Wiele roślin obumiera na skutek zakażenia gleby, która znacznie słabiej przepuszcza odżywcze minerały potrzebne do wzrostu roślinności. Skutki występowania kwaśnych deszczy możemy zaobserwować także w lesie. W miejscach, gdzie występował wcześniej zielony i piękny las, zobaczymy puste miejsce z gołymi pniami. Tak destrukcyjnie wpływają kwaśne deszcze na nasze środowisko.

Kwaśne opady mają także bardzo negatywny wpływ na życie wielu zwierząt, które korzystając z naturalnie występujących wód powierzchniowych. W przypadku zwierząt roślinożernych mają one ograniczony dostęp do pożywienia oraz schronienia, przez roślinność, która nie radzi sobie z powodu występowania kwaśnych deszczy.

Obecnie w wielu miastach w Polsce możemy zaobserwować wzrost zainteresowania tematem ekologii oraz walki ze smogiem, oraz kwaśnym deszczem. Głównym sposobem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, co w wielkich miastach takich jak Kraków czy Poznań nie jest łatwym zadaniem. Niestety to tylko kropla w morzu potrzeb. Potrzeba zaplanowanych i skutecznych działań na znacznie większą skale, aby poprawić sytuacje w Polsce, Europie oraz świecie.

Przyczyny powstawania kwaśnych deszczy

Powstawanie kwaśnych deszczy możemy przede wszystkim zaobserwować w miejscach, gdzie atmosfera jest szczególnie narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Na występowanie kwaśnych opadów deszczu mają wpływ czynniki naturalne oraz sztuczne, generowane przez człowieka i przemysł. Do naturalnych przyczyn zaliczamy między innymi wybuch wulkanu, w sztucznych przyczynach prym wiedzie spalanie węgla brunatnego oraz kamiennego. Nawożenie pól przez rolników także przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy. Dodatkowo wszelkiego rodzaju wielkie fabryki przemysłowe, elektrownie oraz samochody powodują zwiększenie emisji spalin przedostających się do atmosfery, które zwierają w swoim składzie siarkę i związki azotu.


Sprawdź także, występowanie deszczu na mapie opadów.


Wpływ smogu na kwaśne deszcze

Smog oraz kwaśny deszcz to bardzo szkodliwe zjawiska, które mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Na obydwa te zjawiska, wpływ ma nasza gospodarka i styl życia, to właśnie głównie ludzie przyczyniają się do występowania tych zjawisk. Szkodliwość smogu została potwierdzona naukowo, niestety oddychamy wszystkimi zanieczyszczeniami, które sami wytwarzamy. Następnie pod postacią kwaśnych deszczy lub smogu, spadają one ponownie na glebę. Smog podobnie jak inne trujące substancje, które przedostają się do atmosfery, ma wpływ na powstawanie kwaśnych opadów. Sprawdź aktualną mapę smogu w Polsce!

wpływ przemysłu na powstawanie kwaśnych deszczy
Przemysł wpływa na zanieczyszczenie środowisko oraz na powstawanie kwaśnych deszczy

Kwaśne deszcze w Polsce

Kwaśne deszcze były problemem środowiskowym w Polsce, zwłaszcza w latach 80. i 90. XX wieku. Głównym źródłem kwaśnych deszczy były emisje zanieczyszczeń atmosferycznych, zwłaszcza tlenków siarki (SO2), pochodzące głównie z przemysłu, elektrowni węglowych i transportu samochodowego. Te zanieczyszczenia, unosząc się w atmosferze, mogły być transportowane na duże odległości, zanim opadły na ziemię w postaci kwaśnych opadów deszczu.

W miarę upływu czasu Polska wprowadziła środki mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które przyczyniają się do kwaśnych deszczy. To obejmuje modernizację elektrowni, stosowanie technologii oczyszczania spalin, regulacje dotyczące emisji z samochodów oraz ograniczenie emisji z przemysłu.

Dzięki tym działaniom problem kwaśnych deszczy w Polsce został w dużej mierze ograniczony w porównaniu do okresu, gdy był najpoważniejszy. Jednak nadal istnieje potrzeba monitorowania jakości powietrza i wody oraz kontynuowania wysiłków mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, aby utrzymać zdrowe środowisko.

Jak zapobiegać kwaśnym deszczom?

Ważne! Woda deszczowa, której odczyn pH nie przekracza wartości 5,6 uznawana, jest za dobrą wodę. Woda z wyższą wartością niż 5,6 jest klasyfikowana jako kwaśne deszcze. Wiele Państwa w tym także Polska, chce stawić czoła wyzwaniu, jakim jest ograniczenie emisji szkodliwych tlenków do środowiska. Jednak to my sami mamy także wpływ na powstawanie kwaśnych teściów, wiec zapobiegać, powinniśmy, uwzględniając w pierwszej kolejności własne gospodarstwo domowe. Aktualnie najlepszym rozwiązaniem na zapobieganie kwaśnym deszczom, jest postawienie na odnawialne źródła energii, czyli korzystanie z energii słonecznej, wiatrowej czy wody. To najlepsza ekologiczne źródła prądu. Odnawialne źródła pozyskania energii stanowią najlepsze rozwiązanie dla naszej przyszłości. Oczywiście, wszystko wymaga odpowiedniej technologii, która będzie na tyle wydajna i ekonomiczna, aby konkurować z elektrowniami czy kopalniami. Jednak już teraz wiele mieszkań, domów oraz biurowców zostaje wyposażonych w panele słoneczne. Zamontowane panele bez trudu są, w stanie zebrać odpowiednią ilość energii, aby sprostać potrzebą energetycznym i pozwolić na znacznie oszczędności.

Największy wpływ na stan naszego środowiska ma człowiek, to dlatego od siebie powinniśmy rozpocząć zmiany i dokonywać świadomego wyboru, a także odpowiednio edukować przyszłe pokolenia.

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwa%C5%9Bny_deszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *