Jak przeliczać stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza?

Blog Pogodowy
Jak przeliczyć stopnie Celsjusza na Fahrenheita

Przeliczanie temperatur z stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza (°C) to jedno z najczęstszych konwersji między skalami temperatury na świecie. W tym artykule przyjrzymy się temu procesowi przeliczania w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, dzięki czemu będziesz w stanie lepiej zrozumieć temperatury w obu skalach i efektywnie wykonywać takie przeliczenia w swoich codziennych obliczeniach. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem czy naukowcem, zdobycie tej umiejętności może okazać się niezwykle przydatne. Warto więc zacząć od podstaw i odkryć, jak zamieniać stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza.

Jakie są skale temperatur?

Istnieje wiele skal temperatury, ale dwie z najbardziej powszechnie stosowanych to skala Celsjusza (°C) i skala Fahrenheita (°F). Oto kilka popularnych skal temperatury:

 1. Skala Celsjusza (°C):
  • Ta skala jest szeroko używana na całym świecie.
  • Temperatura wynosi 0°C w punkcie zamarzania wody i 100°C w punkcie wrzenia wody (w warunkach standardowych).
 2. Skala Fahrenheita (°F):
  • Jest powszechnie używana w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.
  • Temperatura wynosi 32°F w punkcie zamarzania wody i 212°F w punkcie wrzenia wody (w warunkach standardowych).
 3. Skala Kelvina (K):
  • Jest używana w naukach przyrodniczych, takich jak fizyka i chemia.
  • Zero Kelvina (-273,15°C) odpowiada najniższej możliwej temperaturze, czyli zeru bezwzględnego.

W codziennym życiu najczęściej spotykamy się z skalą Celsjusza i Fahrenheita, ale w naukach przyrodniczych często używa się skali Kelvina ze względu na jej zastosowanie w termodynamice.

Pozostałe skale temperatury (dawniej stosowane, aktualnie bardzo rzadko):

 1. Skala Rankine’a (°Ra):
  • Jest rzadko stosowana, głównie w Stanach Zjednoczonych.
  • Temperatura wynosi 491,67°Ra w punkcie zamarzania wody i 671,67°Ra w punkcie wrzenia wody (w warunkach standardowych).
 2. Skala Réaumura (°Ré):
  • Była używana głównie w Europie, ale jest obecnie rzadko stosowana.
  • Temperatura wynosi 0°Ré w punkcie zamarzania wody i 80°Ré w punkcie wrzenia wody (w warunkach standardowych).
 3. Skala Delisle’a (°De):
  • Jest stosunkowo rzadko używana, zwłaszcza w XIX wieku.
  • Temperatura wynosi 0°De w punkcie wrzenia wody i 150°De w punkcie zamarzania wody (w warunkach standardowych).
 4. Skala Newtona (°N):
  • Jest obecnie rzadko używana i nie jest powszechnie znana.

Jak przeliczać stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza?

Aby przeliczyć stopnie Fahrenheita (°F) na stopnie Celsjusza (°C), można skorzystać z następującego wzoru:

°C=(°F − 32)/1.8°C = (°F − 32)/1.8

Gdzie:

 • °C to temperatura w stopniach Celsjusza.
 • °F to temperatura w stopniach Fahrenheita.

Oto przykład przeliczenia: Zakładamy, że mamy temperaturę 68°F i chcemy ją przeliczyć na stopnie Celsjusza.

°C=(68°F − 32)/1.8

°C=(36°F)/1.8

°C=20°C

Tak więc temperatura 68°F odpowiada temperaturze 20°C w skali Celsjusza.


Kalkulator Fahrenheita na Celsjusza

Kalkulator stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza

Podaj temperaturę w stopniach Fahrenheita:


Stopnie Fahrenheita na Celsjusza – tabela

Oto tabela konwersji temperatury z stopni Fahrenheita (°F) na stopnie Celsjusza (°C) dla kilku często spotykanych wartości:

Temperatura w °F Temperatura w °C (zaokrąglone)
-40°F -40°C
0°F -17.8°C
32°F 0°C
50°F 10°C
68°F 20°C
86°F 30°C
100°F 37.8°C
212°F 100°C
300°F 148.9°C
500°F 260°C

Mnożnik konwersji z Fahrenheita na Celsjusza wynosi 5/9, a odejmujemy 32 (lub mnożymy przez 5/9), aby dokonać przeliczenia. Dla przykładu, aby przeliczyć 68°F na °C, używamy wzoru:

°C=(68°F−32)∗5/9=20°C

Możesz używać tego wzoru do przeliczenia innych temperatur między tymi dwiema skalami.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *