Komunikaty i Ostrzeżenia meteorologiczne: IMGW

W dobie wzmożonych i silnych zjawisk atmosferycznych Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), wydaje odpowiednie ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne dla mieszkańców Polski. Z komunikatów pogodowych dowiemy się, gdzie występuje burza, pada śnieg, grad oraz gdzie pojawi się wichura – te wszystkie zagrożenia można z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzieć i poinformować mieszkańców danego regionu za pomocą ostrzeżeń i alertów.

Głównym zadaniem IMGW jest monitorowanie aktualnej sytuacji pogodowej na terenie kraju oraz wydawanie odpowiednich komunikatów pogodowych wraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Wszystkie aktualne ostrzeżenia pogodowe znajdziemy także na stronie pogodynka.pl/ostrzezenia.

Mapa ostrzeżeń pogodowych Polska

Ostrzeżenie meteorologiczne to informacja na temat występowania niebezpiecznego zjawiska pogodowego, które może zagrażać naszemu zdrowiu lub życiu. Podczas wydania ostrzeżeń meteorologicznych wszystkie służby zostają poinformowane i przygotowane do zwiększonej gotowości. To znacznie przyspiesza podjęcie działań w przypadku sytuacji niebezpiecznych i kryzysowych.

Komunikat meteorologiczny (komunikaty pogodowe) – to dodatkowa informacja, która uzupełnia ostrzeżenia meteorologiczne. Komunikaty przesyłane są w czasie trwania ostrzeżenia. Głównym celem komunikatów meteorologicznych jest dostarczenie dodatkowej wiedzy na temat aktualnego stanu pogodowego oraz zmiany pogody nad danym terenem.

Ostrzeżenia meteorologiczne – co oznaczają?

Ostrzeżenie meteorologiczne 1. stopnia

Wszystkie ostrzeżenia, o najniższym zagrożeniu są oznaczane kolorem żółtym. Podczas występowania niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego 1 stopnia, może dość do szkód materialnych, a także zagrożenia życia. Wszystkie prace i działalności w stanie ostrzeżenia i wzmożonych zjawisk meteorologicznych są znacznie utrudnione oraz niebezpieczne. W przypadku tego ostrzeżenia zaleca się dużą ostrożność oraz dalsze śledzenie komunikatów pogodowych i sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne 2. stopnia

Kolejny stopień zagrożenia oznaczony numer 2, dla lepszej wizualizacji ostrzeżenia oznacza się kolorem pomarańczowym. Ostrzeżenia drugiego stopnia informują nas o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz mogą powodować zagrożenia życia. Zjawiska te mogą znacznie ograniczać prowadzenie działalności. Po otrzymaniu takiego ostrzeżenia zalecane jest dalsze śledzenie komunikatów pogodowych oraz obserwacja sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne 3. stopnia

W przypadku komunikatów o najwyższym stopniu do ich wizualizacji ostrzeżenia oznaczane są kolorem czerwonym. Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia informuje o występowaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować bardzo duże straty materialne lub nawet powodować szkody o rozmiarach katastrofy, zagrożone jest także nasze życie. Wszystkie niebezpieczne zjawiska 3 stopnia uniemożliwiają prowadzenie działalności. W przypadku otrzymania takiego ostrzeżenia zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność dalszego i częstego śledzenia kolejnych komunikatów pogodowych.

 

Źródło danych:
https://www.opole.uw.gov.pl/
http://pogodynka.pl/ostrzezenia
http://www.imgw.pl/ – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

Mapa ostrzeżeń IMGW pochodzi ze strony: https://meteo.imgw.pl