Mapa radioaktywności

Sytuacja radiacyjna w Polsce 2023

Aktualną sytuację radiacyjną w Polsce możemy śledzić na oficjalnej stronie Państwowej Agencji Atomistyki znajdującej się pod adresem online PAA.gov.pl. Dostępna mapa została podzielona według województw, informuje o mocy dawki promieniowania gamma w µSv/h w danym regionie Polski. Dodatkowo znajdziemy tam także informacje na temat potencjalnego zagrożenia, w przypadku gdy nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia otrzymamy komunikat: Brak jakichkolwiek zagrożeń radiologicznych na terenie Polski. Wyniki z pomiarów stacji wczesnego wykrywania skażenia promieniotwórczego pobierane są z 19 miast w Polsce. Mapa radioaktywności prezentuje na bieżąco moc dawki promieniowania gamma w Polsce.

Dostępne w Polsce stacje systemu pomiaru ciągłego PMS umożliwiają monitowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie naszego kraju przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Do monitorowania sytuacji radiacyjnej wspomagają także stacje takie jak stacje ASS-500 (służące do próbkowania aerozoli), stacje IMiGW (stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz Stacje MON (stacje Ministerstwa Obrony Narodowej).

Mapa promieniowania i radioaktywności na świecie

Pewnie każdy z nas zna największe katastrofy elektrowni atomowych zanotowane w Czarnobylu oraz w Fukushimie, gdzie wiele osób zostało narażonych na szkodliwe działanie substancji promieniotwórczych. Wiele państw na świecie po tych katastrofach reaktorów atomowych zwiększyło środki bezpieczeństwa i procedury działania, aby już nigdy nie doszło do podobnych przypadków. Promieniowanie Gamma emitowane w wysokich dawkach jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ang. International Atomic Energy AgencyIAEA) na całym świecie funkcjonuje aktualnie 454 reaktory atomowe (kolejne 55 reaktorów atomowych jest w budowie). W Polsce dostępny jest jeden czynny reaktor jądrowy nazwany Reaktor Maria, który działa od grudnia 1974 roku, zlokalizowany jest pod Warszawą. Poniżej przedstawiamy listę aktualnych map radioaktywności na Świecie i Europie.

  1. Radioactive@Home http://radioactiveathome.org/map/
  2. uRADMonitor https://www.uradmonitor.com/
  3. Safecat – https://map.safecast.org
  4. Radmonhttps://radmon.org
  5. Mapa KE – https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx
  6. Mapa PAA – https://www.paa.gov.pl/strona-455-sytuacja_radiacyjna.html
  7. Geiger Counter World Map – https://www.gmcmap.com/

Normy promieniowania w Polsce

Od 1 stycznia 2020 roku normy promieniowania w Polsce zostały podniesione do dopuszczalnych norm w obszarze częstotliwości od 2GHz do 300 GHz z 0,1 W/MW do 10 W/m2. Normy zostały zwiększone blisko 100-krotnie, bez wątpienia zwiększenie norm podniesienie poziom promieniowania pola elektromagnetycznego w Polsce. Pomimo takiego wzrostu zakres ten jest nadal w pełni bezpieczny.

Źródło danych:

https://www.paa.gov.pl/aktualnosc-433-nowa_mapa_sytuacji_radiacyjnej.html

Mapa promieniowana na świecie pochodzi ze strony: radmon.org