Najbardziej burzowe kraje Europy

Mapa europy

Kraje europejskie różnią się pod względem warunków atmosferycznych, ale jeśli chodzi o burze, nie ma jednoznacznej listy „najbardziej burzowych krajów”. Burze mogą występować w wielu regionach Europy w zależności od pory roku i warunków klimatycznych. Niemniej jednak, niektóre obszary są bardziej narażone na intensywne burze niż inne.

Na przykład, kraje środkowej Europy, takie jak Niemcy, Polska, Czechy i Austria, doświadczają czasem silnych burz, zwłaszcza podczas letnich miesięcy. Regiony górskie, jak Alpy, również mogą być bardziej narażone na gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

Półwysep Iberyjski, obejmujący Portugalię i Hiszpanię, także często doświadcza intensywnych burz, zwłaszcza latem. Zjawiska te są związane z wysokimi temperaturami i dużą ilością energii cieplnej w atmosferze.

Północna Europa, w tym kraje skandynawskie, również może być miejscem częstych burz, zwłaszcza w okresie letnim, gdy zmienne warunki atmosferyczne mogą prowadzić do nagłych zmian pogody.

Należy jednak pamiętać, że burze mogą występować w dowolnym regionie Europy, a ich intensywność i częstotliwość mogą się różnić w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych. Warto śledzić lokalne prognozy pogody i radar burz, aby być przygotowanym na ewentualne burze.

Gdzie jest najwięcej burz w Europie?

Najwięcej burz w Europie występuje zazwyczaj w regionach o klimacie kontynentalnym, gdzie zmienne warunki atmosferyczne, duże amplitudy temperatury i obecność wilgotnego powietrza mogą sprzyjać tworzeniu się burz. Kilka regionów w Europie jest znane z częstego występowania burz.

Region / Kraj Skłonność do burz (w skali 1-10)
Europa Środkowa
Niemcy 6
Polska 6
Czechy 6
Austria 5
Słowacja 5
Węgry 5
Europa Zachodnia
Francja 7
Wielka Brytania 4
Irlandia 4
Hiszpania 6
Portugalia 6
Europa Południowa
Włochy 9
Grecja 9
Albania 9
Czarnogóra 9
Bośnia i Hercegowina 9
Bułgaria 9
Chorwacja 8
Rumunia 8
Europa Północna
Norwegia 3
Szwecja 3
Finlandia 3
Islandia 2
Dania 4
Europa Wschodnia
Rosja 5
Ukraina 5
Białoruś 5

Tabela przedstawia skłonność do występowania burz w różnych regionach Europy, ocenioną w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza bardzo wysoką skłonność do burz. Regiony zostały pogrupowane, a dla każdego kraju podano wartość skłonności do burz. Największą skłonność do burz wykazują kraje Południowej Europy, zwłaszcza na Półwyspie Apenińskim i Bałkańskim, takie jak Włochy, Grecja, czy Chorwacja (oceny 8-9). Z kolei kraje Północnej i Północno-Zachodniej Europy, w tym Islandia, Norwegia, Szwecja, i Finlandia, mają najniższą skłonność do burz (oceny 2-4). W Europie Środkowej, Niemcy i Polska znajdują się na średnim poziomie skłonności do burz (oceny 6).


skłonność do występowania burz w krajach Europy
Skłonność do występowania burz w krajach Europy – źródło: opracowanie własne

Na wykresie przedstawiono skłonność do burz (w skali od 1 do 10) dla różnych krajów Europy. Każdy słupek reprezentuje jeden kraj, a jego wysokość odpowiada ocenie skłonności do burz.

Ten wykres pomaga zrozumieć, jak różnorodne mogą być warunki pogodowe w różnych częściach Europy pod kątem częstotliwości występowania burz.

Wartości te są ogólne i bazują na dostarczonych informacjach dotyczących częstości występowania burz w poszczególnych regionach. Oceny te są jedynie ogólnymi przybliżeniami, a rzeczywista skłonność do burz może być różna w zależności od konkretnego obszaru w danym kraju czy regionie. Ponadto, skłonność do burz może się zmieniać w zależności od pory roku i bieżących warunków atmosferycznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *