Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy – Wzór

Burze pojawiają się niespodziewanie zwłaszcza w sezonie burzowym i potrafią przechodzić nad poszczególnymi miastami z różną siłą. Niekiedy burza trwa dosłownie kilka minut, a innym razem grzmoty i błyskawice przeszywają niebo przez kilka godzin. Nie zawsze jesteśmy wstanie odpowiednio szybko zareagować i przygotować mieszkanie na nadejście burzy. A uwierzcie nam, że burza potrafi siać prawdziwe spustoszenie i wyrządzić wiele szkód zarówno na zewnątrz, jak i w samym domu. Niekiedy pozamykanie okien i drzwi nie wystarczy, aby odpowiednio zabezpieczyć sprzęty, który znajdują się w domu. A co zrobić, jak dojdzie do uszkodzenia sprzętu po burzy? Czy jedyne co nam pozostaje to kupno nowych urządzeń? Wcale nie, właśnie w takich sytuacjach spisuje się protokół uszkodzenia sprzętu po burzy. Podpowiemy Wam czym jest ekspertyza uszkodzenia sprzętu po burzy i jak ją spisać. Przedstawimy wzór protokołu uszkodzenia sprzętu po burzy, który odpowiednio stworzony i uzupełniony należy przekazać do firmy ubezpieczeniowej, w której macie wykupione ubezpieczenie.

Czy przed skutkami burzy można się zabezpieczyć?

Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie zawsze można przewidzieć kiedy nadejdzie burza, dlatego też z pomocą przychodzi radar burz, dzięki któremu można dokładnie sprawdzić nad którymi rejonami Polski przechodzi w danym momencie burza. Wiedząc, że zbliża się do nas burza możemy podjąć odpowiednie kroki. Po pierwsze usunąć z balkonu wszystkie przedmioty, które mogłyby ulec zniszczeniu. Pozamykać drzwi i okna i odłączyć urządzenia z prądu, aby nie dopuścić do przepięć i uszkodzenia domowych sprzętów. Zawsze warto wiedzieć, jak zachować się w czasie burzy, aby móc zadbać o bezpieczeństwo swoje, bliskich i wszystkich domowych sprzętów.

Powyżej przedstawiliśmy ten optymistyczny scenariusz, niekiedy jednak nie ma czasu na przygotowanie się, bo burza przychodzi niespodziewanie. Niestety bardzo często kończy się to uszkodzeniem jakichś sprzętów domowych i pojawia się wielki problem, co z tym dalej zrobić. Czy jest możliwość ubiegania się odszkodowania, jak podczas burzy spalił się nam telewizor, albo lodówka. Otóż tak! Jednak zanim zabierzecie się za spisywanie protokołu i ekspertyzy uszkodzonego sprzętu po burzy, sprawdźcie czy macie wykupione ubezpieczenie i jakie warunki są tam wpisane.


Zobacz także: Dlaczego podczas burzy nie można stać przy oknie?


Co musi zawierać protokół uszkodzenia sprzętu po burzy?

Bardzo ważne jest, aby protokół uszkodzenia sprzętu po burzy był prawidłowo spisany. Istotne braki w protokole będą wpływały na naszą niekorzyść. Niekompletny protokół staje się praktycznie bezużytecznym świstkiem papieru, który nie pomoże nam w uzyskaniu żadnego odszkodowania. Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy musi zawierać:

 • szczegółowy opis uszkodzeń, w tym wszelkie widoczne uszkodzenia lub oznaki zużycia, a także rodzaj uszkodzeń (np. uszkodzenia spowodowane przez przepięcie prądu, czyli burzę, wodę, albo wiatr).
 • lokalizację sprzętu, w protokole należy wyraźnie określić miejsce, w którym znajdował się sprzęt, podając dokładny adres lub przynajmniej miasto.
 • szacunkowy koszt naprawy lub wymiany, protokół powinien zawierać szacunkowy koszt robocizny, materiałów i wszelkich innych kosztów towarzyszących. Pomoże to w określeniu całkowitego kosztu uszkodzenia i wskaże wpływ burzy na sprzęt.
 • kwestie bezpieczeństwa związane z uszkodzeniem, w protokole należy również uwzględnić wszelkie kwestie bezpieczeństwa związane z uszkodzeniami. Może to dotyczyć wszelkich potencjalnych zagrożeń wynikających z uszkodzenia, takich jak ryzyko porażenia prądem, w przypadku drobnych sprzętów domowych.
 • inne istotne informacje, mogą to być dane kontaktowe osób lub firm zaangażowanych w proces naprawy lub wymiany, a także wszelkie inne istotne szczegóły, które mogą być przydatne w ocenie szkody.
 • zdjęcia uszkodzonego sprzętu, jeśli jest to możliwe.

Dostarczając kompleksowy protokół uszkodzenia sprzętu po burzy, firmy mogą mieć pewność, że są w stanie dokładnie ocenić szkody i podjąć świadome decyzje o tym, jak najlepiej postępować. Jednak bardzo często ubezpieczalnie wymagają, aby protokół uszkodzenia sprzętu po burzy był sporządzany przez eksperta. Warto zatem z uszkodzonym sprzętem udać się do pobliskiego serwisy, aby fachowcu dokonali ekspertyzy i wystawili stosowny dokument.


Protokół uszkodzenia sprzętu po burzy – Wzór

eskeprtyza sprzętu po burzy wzór

Do pobrania:Odszkodowanie za szkody spowodowane przez burzę

Burze mogą poważnie uszkodzić sprzęt domowy. Dlatego też bardzo często zdarza się, że do ubezpieczalni trafiają poszkodowani, którzy chcą uzyskać odszkodowanie za uszkodzony, czy zepsuty sprzęt. Ważne jest, aby zawsze niezwłocznie po przejściu burzy, w której doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu spisać ekspertyzę uszkodzenia sprzętu. Opinia eksperta na temat uszkodzonego sprzętu po burzy może być nieoceniona przy ustalaniu najlepszego sposobu postępowania. Wielu ubezpieczycieli wymaga od poszkodowanych osób dostarczenia ekspertyzy uszkodzenia sprzętu po burzy stworzonej przez fachowca. Najlepiej w takiej sytuacji udać się do serwisu, który takową ekspertyzę przeprowadzi. Ekspertyza uszkodzenia sprzętu po burzy musi mieć formę pisemną i posiadać podpis i pieczątkę serwisanta. Ekspert ten powinien być w stanie przedstawić dokładną ocenę uszkodzeń i kosztów naprawy lub wymiany. W ekspertyzie uszkodzonego sprzętu po burzy muszą się znaleźć następujące informacje:

 • datę i miejsce sporządzenia ekspertyzy
 • dane firmy/osoby przeprowadzającej ekspertyzę
 • dane osoby, dla której ekspertyza uszkodzonego sprzętu po burzy była sporządzana
 • nazwę uszkodzonego urządzenia, podając producenta i dokładny model
 • rok produkcji urządzenia
 • cenę zakupu, jeśli posiadamy dowód zakupu, albo przybliżoną wartość sprzętu przed awarią
 • przyczynę i okoliczności uszkodzenia sprzętu (np. przepięcie energii elektrycznej wywołane przez burzę)
 • dokładną datę, kiedy miało miejsce uszkodzenie sprzętu
 • określenie, czy sprzęt może zostać naprawiony, czy nie nadaje się do naprawy.

Roszczenie powinno być złożone w odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej. Posiadanie protokołu oceny i zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane przez burzę powinno ułatwić i przyspieszyć proces ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty.  Opinia eksperta na temat uszkodzonego sprzętu po burzy może pomóc w określeniu najlepszego sposobu postępowania w celu zminimalizowania szkód i zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji.

Do momentu wypłacenia środków z ubezpieczalni nie pozbywaj się uszkodzonych sprzętów. Niekiedy ubezpieczyciel wysyła własnego eksperta do spisania ekspertyzy uszkodzonego sprzętu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *