Punkt rosy – co to jest?

punkt rosy

Punkt rosy to pojęcie, które jest wykorzystywane w wielu dziedzinach, między innymi w budownictwie, hodowli zwierząt, uprawie roślin czy meteorologii. Przydaje się również w codziennym życiu – doskonale znamy krople wody na butelce wyciągniętej z lodówki, rosę na szybie okna, czy też pleśń występującą na ścianach. Co to jest punkt rosy i jaki ma związek z tymi zjawiskami? Jak wyznaczyć punkt rosy?

Podstawowe informacje o punkcie rosy

Na początku warto zdać sobie sprawę, co to właściwie jest rosa? Najprościej mówiąc, jest to skondensowana para wodna, którą często możemy zaobserwować w postaci drobnych kropelek na liściach roślin, a także na szybach okiennych czy drzwiach. Z tym zjawiskiem nieodłącznie związane jest pojęcie punktu rosy, a dokładniej temperatury punktu rosy. Jest to graniczna wartość, w której para wodna z powietrza rozpoczyna proces skraplania. Poniżej tego punktu gaz zamienia się w ciecz, czyli rosę.

Od czego zależy punkt rosy?

Punkt rosy zależy od warunków zewnętrznych oraz tych panujących w danym budynku lub pomieszczeniu, dlatego też nie można określić uniwersalnej wartości tego parametru. Temperatura punktu rosy jest uzależniona od wilgotności oraz temperatury w określonym miejscu. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli pomieszczenie ma stosunkowo słabą izolację, temperatura wewnątrz ulegnie obniżeniu bądź też nastąpi wzrost wilgotności powietrza, na ścianach może się pojawić skroplone powietrze.

Zobacz także:

Punkt rosy – na co ma wpływ?

Na co wpływa punkt rosy? Zjawisko to powoduje, że para wodna obecna w powietrzu ulega skropleniu w wyniku spadku temperatury poniżej wartości granicznej. Wiąże się to z obecnością kropel na ścianie czy szybie okiennej, a w efekcie – z tworzeniem się pleśni i grzybów, które zanieczyszczają powietrze i wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie i samopoczucie domowników. Innym ciekawym zjawiskiem, na jakie wpływ ma punkt rosy, jest ułożenie włosów zależnie od wilgotności powietrza i temperatury – mogą one się elektryzować, puszyć się lub skręcać.

Jak obliczyć punkt rosy?

Wiemy już, że punkt rosy zależy od wilgotności pomieszczenia oraz temperatury powietrza, i właśnie te parametry wykorzystujemy do obliczenia jego wartości. Nie jest możliwe określenie stałej, uniwersalnej temperatury tego punktu, gdyż w każdym pomieszczeniu panują nieco inne warunki. Dlatego możemy skorzystać ze wzoru na punkt rosy, który wygląda następująco:

wzór na punkt rosy
(źródło: Wikipedia)

gdzie:

  • td – temperatura punktu rosy,
  • t – temperatura,
  • H – wilgotność względna.

W obliczeniach punktu rosy musimy także uwzględnić dane ciśnienie hydrostatyczne. Wynik końcowy możemy odczytać z gotowej krzywej punktu rosy, bądź też skorzystać z kalkulatora do wyliczeń tego parametru.

Temperatura punktu rosy przy względnej wilgotności powietrza – tabela

 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
2 (°C)  -7,77 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 0,47 1,20
4 (°C) -6,11 -4,88 -3,69 -2,16 -1,79 -0,88 -0,09 0,78 1,62 2,44 3,20
6 (°C) -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 0,85 1,86 2,72 3,62 4,48 5,28
8 (°C) -2,69 -1,61 -0,44 0,67 1,80 2,83 3,82 4,77 5,66 6,48 7,32
10 (°C) -1,26 0,02 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7,65 8,45 9,31
12 (°C) 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33
14 (°C) 2,20 3,76 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36
15 (°C) 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16 (°C) 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17 (°C) 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18 (°C) 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 14,48 14,56 15,41 16,31 17,25
19 (°C) 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20 (°C) 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21 (°C) 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22 (°C) 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23 (°C) 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24 (°C) 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18
25 (°C) 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
26 (°C) 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
27 (°C) 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
28 (°C) 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
29 (°C) 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
30 (°C) 16,79 18,44 19,96 21,44 22,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09
32 (°C) 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
34 (°C) 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11
36 (°C) 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38(°C) 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40 (°C) 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
45 (°C) 30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74 41,87 42,97 44,03
50 (°C) 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55 46,75 47,90 48,98

Różne zastosowania punktu rosy

Wiedza, jak obliczyć punkt rosy, przydaje się przed osuszaniem budynku czy odgrzybianiem pomieszczenia. Warto także znać tę wartość, aby zapobiec wilgoci na ścianach i tworzeniu się pleśni. Prawidłowe określenie punktu rosy ma również znaczenie w konstruowaniu i funkcjonowaniu urządzeń badających wilgotność powietrza (wilgotnościomierzy). Specjalną płytkę poddaje się ochłodzeniu, aż para wodna zacznie się na niej skraplać. W rezultacie temperatura płytki będzie określała wartość punktu rosy.

Parametr ten wykorzystuje się także w przypadku urządzeń klimatyzujących oraz wentylujących. Ponadto punkt rosy znajduje zastosowanie w niektórych obszarach przemysłu, takich jak suszenie sprężonym powietrzem czy pomiary suchości w miejscach produkcji tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *