Tajfun – czym jest i jak powstaje?

Tajfun – czym jest i jak powstaje?

Tajfuny są potężnymi i destrukcyjnymi tropikalnymi cyklonami, które mogą powodować ogromne zniszczenia na swojej drodze. To groźne zjawisko atmosferyczne może wywoływać silne wiatry, ulewne deszcze i powodować podnoszenie się poziomu wód. Ich potęga i oddziaływanie na środowisko sprawiają, że tajfuny budzą zainteresowanie naukowców, a także stanowią zagrożenie dla ludzi i infrastruktury. W niniejszym artykule przedstawimy główne czynniki, które wpływają na powstawanie tajfunów oraz omówimy ich destrukcyjny wpływ na środowisko i społeczności dotknięte tymi tropikalnymi cyklonami.

Co to jest tajfun?

Zgodnie z definicją prezentowaną przez American Meteorological Society tajfun jest potężnym, tropikalnym cyklonem atmosferycznym, występującym na Oceanie Spokojnym i Indyjskim, charakteryzującym się silnymi wiatrami o prędkości przekraczającej 119 kilometrów na godzinę. To zakrzywione, zamknięte cyrkulacje w atmosferze, zwykle o średnicy od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów, które wytwarzają burze i gwałtowne opady deszczu.

Jak powstają tajfuny?

Tajfuny to potężne tropikalne cyklony atmosferyczne, które powstają nad ciepłymi wodami oceanów. Proces formowania się tajfunów jest złożony i związany z interakcjami między atmosferą a oceanem. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak powstaje tajfun:

 • nad ciepłymi wodami oceanicznymi powstaje obszar niskiego ciśnienia atmosferycznego;
 • para wodna unosząca się z powierzchni wody tworzy chmury i burze, generując więcej ciepła i energii kinetycznej;
 • wzrasta prędkość wiatru, a obszar niskiego ciśnienia zaczyna się kręcić, tworząc charakterystyczny wir;
 • wokół wiru formują się koncentryczne pierścienie burzowe, z których każdy ma różny stopień intensywności;
 • w miarę rozwoju tajfunu, jego prędkość wiatru rośnie, a centralna część cyklonu, znana jako „oko tajfunu”, staje się bardziej wyraźna;
 • tajfun osiąga kategorię sztormu tropikalnego lub huraganu, gdy prędkość wiatru przekracza 119 kilometrów na godzinę;

Podkreślenie roli ciepłych wód oceanicznych jako głównego źródła energii dla tajfunów jest istotne, ponieważ dostarczają one niezbędne ciepło i wilgoć potrzebne do ich rozwoju. Proces formowania się tajfunów jest ciągle badany przez naukowców, aby lepiej zrozumieć te groźne zjawiska atmosferyczne i być w stanie przewidywać ich powstawanie i trajektorię, co jest kluczowe dla ochrony społeczności narażonych na ich działanie.

Zobacz także: Aktualna mapa i siła wiatru online

Jak długo się kształtuje i ile trwa tajfun?

Czas, jaki jest potrzebny na ukształtowanie się tajfunu oraz jego trwanie, może się różnić w zależności od wielu czynników. Proces formowania się tajfunu może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Po rozpoczęciu formowania się obszaru niskiego ciśnienia atmosferycznego nad ciepłymi wodami oceanicznymi, para wodna unosząca się z powierzchni wody zaczyna tworzyć chmury i burze, co prowadzi do dalszego wzmocnienia cyklonu.

To, jak długo trwa tajfun również zależy od wielu czynników, takich jak temperatura wód oceanicznych, siła i kierunek wiatru oraz interakcje z innymi układami atmosferycznymi. Tajfuny zazwyczaj utrzymują się przez kilka dni lub tygodni, jednak niektóre z nich mogą być krótsze lub trwać znacznie dłużej. Istnieją przypadki, gdy tajfuny trwały nawet przez kilka tygodni, przemieszczając się nad ciepłymi wodami i utrzymując swoją siłę. Warto podkreślić, że trwanie tajfunu jest ściśle związane z jego intensywnością i warunkami atmosferycznymi, z którymi się zetknął. Kiedy tajfun przemieszcza się nad lądem lub nad chłodniejszymi wodami, traci źródło energii i zaczyna się stopniowo osłabiać, aż całkowicie się rozpada i zanika.

Klasyfikacja tajfunów – jakie rodzaje tajfunów można wyróżnić?

Tajfuny można klasyfikować na różne sposoby, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak intensywność wiatru, średnicę cyklonu, obszar występowania oraz skutki, jakie wywołują. Poniżej przedstawiamy klasyfikację tajfunów według kilku kluczowych kryteriów:

 • Intensywność wiatru

Tajfuny mogą być klasyfikowane na podstawie prędkości wiatru. Jedną z popularnych skali jest skala Saffira-Simpsona, która dzieli tajfuny na pięć kategorii, od 1 do 5, w zależności od maksymalnej prędkości wiatru. Kategorie te określają, jak destrukcyjne mogą być tajfuny, przy czym kategoria 5 oznacza najbardziej intensywne i destrukcyjne tajfuny.

 • Średnica cyklonu

Tajfuny mogą być również klasyfikowane według średnicy cyklonu. Wyróżnia się małe, średnie i duże tajfuny, zależnie od ich rozmiarów. Małe tajfuny mają mniejszą średnicę, podczas gdy duże tajfuny mogą mieć średnicę kilkuset kilometrów.

 • Obszar występowania tajfunu

Tajfuny mogą występować w różnych regionach geograficznych. Na przykład na Oceanie Spokojnym tajfuny występują przede wszystkim w basenie zachodniego i centralnego Pacyfiku, podczas gdy na Oceanie Indyjskim występują bardziej jako cyklony tropikalne.

 • Skutki powodowane przez tajfuny

Tajfuny można również klasyfikować według skutków, jakie wywołują. W zależności od tego, jakie zniszczenia i zagrożenia generują, tajfuny mogą być klasyfikowane jako lekkie, umiarkowane, silne lub katastrofalne.


Kategoria Prędkość wiatru (km/h) Zniszczenia
1 119-153 Przewrócone drzewa, uszkodzenia dachów
2 154-177 Powalone drzewa, zerwane dachy, zalanie wybrzeża
3 178-209 Zniszczone budynki, zerwane dachy, poważne zalania
4 210-249 Zniszczone domy, poważne podtopienia terenu, zniszczenia infrastruktury
5 powyżej 250 Zniszczenie większości budynków, poważne zalania, niemożliwe do przewidzenia skutki

Ważne jest zrozumienie, że klasyfikacja tajfunów ma na celu pomóc w ocenie ich potencjalnych zagrożeń, prognozowaniu i monitorowaniu. W praktyce, wiele czynników może się łączyć, co prowadzi do różnorodności tajfunów, które występują na różnych obszarach i w różnych warunkach atmosferycznych.

Gdzie występują tajfuny?

Tajfuny są zjawiskiem charakterystycznym dla określonych rejonów na świecie. Najczęściej występują na Oceanie Spokojnym i są szczególnie powszechne w następujących rejonach:

 • Basen zachodniego i centralnego Pacyfiku: Tajfuny w tym obszarze najczęściej powstają między majem a listopadem. Okolice Filipin, Tajwanu, Japonii oraz wschodnie wybrzeża Chin są szczególnie narażone na tajfuny.
 • Morze Południowochińskie: Tajfuny w tym rejonie występują przede wszystkim od maja do grudnia. Dotyczy to obszaru obejmującego Wietnam, Filipiny, Tajlandię, Malezję i południowe wybrzeża Chin.
 • Ocean Indyjski: Tajfuny na Oceanie Indyjskim, znane jako cyklony tropikalne, występują przede wszystkim od kwietnia do grudnia. Rejon Morza Arabskiego, Zatoki Bengalskiej i Półwyspu Indyjskiego są najbardziej narażone na te zjawiska.

Warto zaznaczyć, że określenie konkretnych obszarów występowania tajfunów jest związane z geograficznymi warunkami i sezonowymi zmianami atmosferycznymi w tych regionach. Ważne jest również podkreślenie, że nie wszystkie tajfuny osiągają ten sam poziom intensywności, a ich trajektorie mogą się różnić, co ma wpływ na to, jakie obszary są bezpośrednio dotknięte ich skutkami.

Tajfun a tornado – czym się różni tajfun od tornada?

Tajfuny i tornada to potężne zjawiska atmosferyczne, które posiadają kilka wspólnych cech. Oba zjawiska mają wirujące ruchy powietrza, które mogą być bardzo destrukcyjne. Zarówno tajfun, jak i tornado generują silne wiatry. W przypadku tajfunów, prędkość wiatru może przekroczyć 119 km/h, podczas gdy tornada mogą osiągać prędkość powyżej 480 km/h. Jednak poza pewnymi podobieństwa, tajfuny i tornada posiadają pewne różnice:

 • tajfuny są znacznie większe od tornad i mają średnicę sięgającą kilkuset kilometrów, podczas gdy tornada mają średnicę zwykle nie większą niż kilka kilometrów;
 • tajfuny występują głównie na Oceanie Spokojnym i Oceanie Indyjskim, podczas gdy tornada są bardziej powszechne w obszarach kontynentalnych, zwłaszcza w rejonach zwanych „aleją tornad” w Ameryce Północnej;
 • tajfuny mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni, podczas gdy tornado zwykle trwa tylko przez kilka minut lub godzin;
 • tajfuny formują się nad ciepłymi wodami oceanicznymi, podczas gdy tornada rozwijają się w atmosferze kontynentalnej w wyniku interakcji pomiędzy chłodnym i ciepłym powietrzem;
 • tajfuny są znane z powodowania znacznych zniszczeń na dużych obszarach, zwłaszcza na wybrzeżach, podczas gdy tornada, choć również mogą być bardzo destrukcyjne, zwykle mają mniejszą skalę zniszczeń.

Tajfuny i tornada to dwa różne rodzaje wirów atmosferycznych, różniące się skalą, obszarem występowania, czasem trwania, sposobem formowania się i skutkami. Rozumienie tych różnic jest ważne dla odpowiedniego przygotowania i reagowania na te niebezpieczne zjawiska atmosferyczne.

Zobacz także: Tornado – co to jest i jak powstaje?

Czy huragan i tajfun to to samo?

Huragan i tajfun to terminy używane dla opisania tego samego zjawiska atmosferycznego, czyli tropikalnego cyklonu. Oznaczają one potężne i intensywne burze tropikalne, które rozwijają się nad ciepłymi wodami oceanicznymi. Różnica między terminami huragan i tajfun wynika głównie z ich lokalizacji geograficznej. Określenie huragan jest najczęściej stosowane na obszarach Ameryki Północnej i Centralnej, w szczególności na Oceanie Atlantyckim i Morzu Karaibskim. Z kolei termin tajfun jest używany na obszarze basenu Pacyfiku, zwłaszcza w rejonach Azji Wschodniej, takich jak Filipiny, Japonia i Chiny. Warto zaznaczyć, że istnieje również termin cyklon tropikalny, który jest używany na Oceanie Indyjskim i zachodnim Pacyfiku, obejmującym Australię. Mimo że terminy różnią się regionalnym użyciem, to mają podobną naturę i powstają w taki sam sposób.

Jakie zniszczenia może spowodować tajfun?

Tajfuny mogą powodować szeroko rozumiane zniszczenia. Tajfunom towarzyszą silne wiatry, które mogą powodować zerwanie dachów, obalenie drzew, powalanie słupów energetycznych oraz zniszczenie infrastruktury. Prędkość wiatru w tajfunach może przekroczyć 200 km/h, a w najbardziej intensywnych przypadkach nawet 300 km/h. Tajfunom często towarzyszą obfite opady deszczu, które mogą prowadzić do powodzi. W efekcie czego dochodzi do zniszczenia budynków, dróg oraz infrastruktury, a także stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Silne fale i wzburzone morze spowodowane tajfunem mogą przyczynić się do uszkodzenia wybrzeża, portów, statków i infrastruktury morskiej. Nadmorskie obszary są szczególnie narażone na erozję brzegu, zatapianie plaż i destrukcję nadbrzeżnych budynków. Tajfuny niestety często powodują straty w ludziach. Bezpośrednie skutki to utrata życia i kontuzje w wyniku zniszczeń budynków, zalań, osuwisk i innych zagrożeń związanych z tym zjawiskiem. Zniszczenie infrastruktury może również utrudniać dostęp do pomocy medycznej i humanitarnej, co zwiększa ryzyko poważnych skutków zdrowotnych. Warto podkreślić, że skutki tajfunów są zależne od ich intensywności, wielkości, obszaru nawiedzenia oraz przygotowania społeczności na tego typu zjawiska. Świadomość, odpowiednie ostrzeżenia i odpowiednie planowanie mogą pomóc w minimalizowaniu skutków i ochronie życia i mienia przed tymi potężnymi burzami tropikalnymi.

zniszczone budynki przez tajfun zniszczenia spowodowane przez tajfun

Światowa społeczność, w tym naukowcy, organizacje humanitarne i rządy, podejmują działania mające na celu lepsze zrozumienie tajfunów oraz poprawę systemów ostrzegania i reagowania. Dzięki rozwojowi technologii i lepszemu monitorowaniu atmosfery, wszyscy dążą do tego, aby zapobiegać stratom w ludziach i ograniczać zniszczenia powodowane przez tajfuny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *