Tornado ognia (ogniste tornado) – co to jest i jak powstaje?

ogniste tornado

Siła przyrody często zachwyca i przeraża jednocześnie. Jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk atmosferycznych jest tornado ognia, potocznie zwane także ognistym tornadem. To widowiskowe zjawisko łączy w sobie niebezpieczeństwo i niezwykłą estetykę, budząc równocześnie zainteresowanie i troskę. Wielu ludzi nie jest jednak świadomych, czym tak naprawdę jest to zjawisko i jak powstaje. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu fascynującemu zjawisku, by lepiej zrozumieć jego genezę i przyczyny. Przeanalizujemy również jego potencjalne skutki i wpływ na otoczenie.

Co to jest tornado ognia?

Tornado ognia, znane również jako ogniste tornado, to niezwykłe zjawisko atmosferyczne, w którym łączą się elementy tornada i pożaru. Można je sobie wyobrazić jako wirujący słup ognia, podobny do tradycyjnego tornada, lecz zamiast pyłu i chmur, widoczne są płomienie. Podczas gdy w typowym tornadzie powietrze w wirze jest głównym czynnikiem, w przypadku ognistego tornada, dominującym elementem jest ogień. Powstaje ono, gdy pożar, najczęściej lasu lub łąki, generuje wystarczającą ilość gorącego powietrza, aby utworzyć wirujący kolumnowy ruch. To powietrze, nasycone ogniem tworzy spektakularny wir, który unosząc się w powietrzu przypomina ognisty słup. Wizualnie tornado ognia jest imponujące. Przypomina olbrzymi ogień, który wznosi się w górę, tworząc spiralne kształty. Widok płomieni w wirującym ruchu może być zarówno piękny, jak i przerażający. Ponieważ jest to zjawisko o intensywnej temperaturze, może emitować jaskrawe światło i wywoływać gwałtowne odgłosy trzasków. Należy jednak pamiętać, że tornado ognia to nie tylko spektakularne widowisko. Jest to również niebezpieczne i destrukcyjne zjawisko, które może powodować poważne zniszczenia i stanowić zagrożenie dla ludzi i ich mienia.


Zobacz także: Co to jest i jak powstaje tornado?


Jak powstaje ogniste tornado?

Tornado ognia to niezwykłe zjawisko, które łączy w sobie tornado i pożar. Jest to wirujący słup ognia, który powstaje w wyniku połączenia gorącego powietrza wywołanego przez pożar z wirującym ruchem powietrza. Warto zatem dowiedzieć się jak krok po kroku powstaje tornado ognia:

  1. Pierwszym krokiem jest wybuch pożaru, najczęściej w miejscu, gdzie jest dużo łatwopalnych materiałów, takich jak las lub rozległa łąka.
  2. Pożar generuje intensywne ciepło, które powoduje wzrost temperatury powietrza. Gorące powietrze zaczyna wznosić się w górę, tworząc kolumnę ognia.
  3. Gorące powietrze unoszące się w górę zaczyna poruszać się w wirujący sposób. Różnice w temperaturze i ciśnieniu powietrza powodują powstawanie wirów, które nadają kolumnie ognia ruch obrotowy.
  4. Jeśli warunki są odpowiednie, tornado ognia może się wzmocnić i ustabilizować. Intensywność pożaru oraz różnice w temperaturze i ciśnieniu powietrza wpływają na rozwój tornada ognia, zwiększając jego siłę i rozmiary.

Ważne jest zrozumienie, że proces powstawania tornada ognia jest złożony i zależy od wielu czynników atmosferycznych i warunków terenowych. Nie wszystkie pożary prowadzą do powstania ognistego tornada, to zjawisko jest stosunkowo rzadkie i niezwykłe.

Jak długo trwa tornado ognia?

Proces powstawania tornada ognia jest dynamiczny i wymaga wystąpienia określonych warunków, które doprowadzą do połączenia pożaru z wirującym ruchem powietrza. Tornado ognia może powstać w stosunkowo krótkim czasie, na przykład w ciągu kilku minut od wybuchu pożaru. Czas, przez jaki tornado ognia będzie obserwowane, zależy od intensywności pożaru, warunków atmosferycznych i terenowych oraz innych czynników. Może to trwać od kilku minut do kilkudziesięciu minut. W niektórych przypadkach tornado ognia może się szybko zakończyć, gdy pożar zostanie ugaszony lub gdy warunki nie są już korzystne dla jego utrzymania.


Film prezentujący, jak wygląda ogniste tornado.

Gdzie występują tornada ognia?

Tornada ognia mogą występować na różnych obszarach, ale najczęściej pojawiają się na terenach, gdzie istnieje duże zagrożenie pożarami i występuje obfitość łatwopalnego materiału. Zatem najczęściej można je zaobserwować w okolicy:

  • Lasów, szczególnie te gęsto zalesione i suche, są narażone na pożary. W takich miejscach, gdzie obficie rosną drzewa, krzewy i zaschnięta roślinność, pożar może generować wystarczającą ilość gorącego powietrza do powstania tornada ognia.
  • Terenów porośniętych trawami i łąk, które także są podatne na występowania pożarów. Susza, wysoka temperatura i obecność łatwopalnego materiału sprawiają, że istnieje większe ryzyko powstania tornada ognia.

Warto zauważyć, że choć tornada ognia mogą występować na wymienionych obszarach, nie oznacza to, że są one ograniczone tylko do tych terenów. Mogą się pojawić w różnych regionach na całym świecie, gdzie istnieją odpowiednie warunki i czynniki sprzyjające powstaniu pożarów i wirującego ruchu powietrza. Istnieją jednak pewne regiony, w których tornada ognia są bardziej powszechne, zalicza się do nich:

  • Południowe Stany Zjednoczone: Regiony takie jak Teksas, Oklahoma, Kansas i Luizjana często doświadczają tornad ognia ze względu na swoje rozległe obszary leśne, suche trawiaste równiny i klimat sprzyjający pożarom.
  • Australia: W Australii, szczególnie w regionach suchego klimatu, takich jak Nowa Południowa Walia, Wiktoria i Australia Zachodnia, tornada ognia są znanym zjawiskiem. Częste pożary, spowodowane suszą i wysokimi temperaturami, tworzą odpowiednie warunki do powstania tornado ognia.
  • Ameryka Południowa: W niektórych częściach Ameryki Południowej, takich jak Argentyna, Brazylia i Chile, tornada ognia mogą się pojawiać w regionach charakteryzujących się suchymi lasami i trawiastymi równinami.

Zobacz także: Mapa pożarów online


Czy ogniste tornada występują w Polsce?

Ogniste tornada są zjawiskiem stosunkowo rzadkim i występują głównie w obszarach o suchym klimacie oraz obfitujące w łatwopalne materiały. W Polsce tornada ognia są zjawiskiem bardzo mało prawdopodobnym i nie odnotowano dotychczas żadnych przypadków ich wystąpienia. Chociaż w Polsce występują pożary, zwykle nie osiągają one wystarczającej intensywności, aby stworzyć warunki sprzyjające powstaniu tornada ognia.

Skutki tornada ognia

Ogniste tornada są katastrofalne w skutkach. Tornada ognia poprzez intensywny ogień i silny wirujący ruch powietrza mogą powodować zawalenia budynków, niszczyć linie energetyczne, sieci telekomunikacyjne i inne elementy infrastruktury. W wyniku ognistych tornad bardzo duże obszary pochłaniane są przez ogień. Pożary lasów i łąk bardzo szybko i dynamicznie się rozprzestrzeniają niszcząc ekosystemy i środowisko naturalne. Pożary towarzyszące tornadom ognia generują dużą ilość dymu, który może być szkodliwy dla zdrowia. Spalanie materiałów organicznych i chemicznych może prowadzić do emisji toksycznych gazów i pyłów, które stanowią zagrożenie dla lokalnej populacji. Zagrożone staje się życie i bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt. Wysoka temperatura, silne wiatry i intensywne pożary mogą utrudniać ewakuację i przemieszczanie się, powodując obrażenia i straty wśród populacji. Zniszczenie infrastruktury, spalone pola uprawne, lasy i inne mienie przekładają się na duże straty ekonomiczne. Ogniste tornada mogą wpływać na lokalne społeczności, przedsiębiorstwa, gospodarkę i działalność rolniczą.

Ogniste tornada są fascynującym, ale niebezpiecznym zjawiskiem atmosferycznym, które wzbudza zainteresowanie i podziw wielu osób, ale także wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Ich potężna siła i zdolność do zniszczenia stanowią realne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Dlatego ważne jest, aby każdy był świadomy istnienia ognistych tornad oraz rozumiał przyczyny ich powstawania i skutki, które ze sobą niosą.