Badanie: Wpływ ostrzeżeń meteorologicznych oraz alertów RCB

logo sekcja meteorologii

Zachęcamy do udziału w badaniu w projekcie prowadzonym przez Sekcję Meteorologii Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego, zatytułowanym: „Wpływ ostrzeżeń meteorologicznych oraz alertów RCB na postrzeganie zagrożeń meteorologicznych„.

Badanie ma na celu określenie, w jakim stopniu publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informacje przyczyniają się do poszerzenia świadomości odbiorców w zakresie możliwych skutków wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych. Istotnym pytaniem jest również, czy popularne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) mają rzeczywisty wpływ na podejmowane indywidualnie decyzje i poprzez to na ograniczenie ryzyka poniesienia strat.

Głównym elementem badania jest ankieta internetowa, opublikowana na stronie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz w mediach społecznościowych Sekcji Meteorologii.

Studenci zaangażowani w projekt zwracają się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie oraz dalsze udostępnienie, co pozwoli zebrać odpowiedzi z możliwie jak największego obszaru.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd_kE-q_E5wX2w7ZOnBjDcvCYGJGP7CQZccMHkX_h2KikcMw/viewform

 

Na pytania dotyczące projektu chętnie odpowie jego kierowniczka – Weronika Górna (Geografia spec. HMiK II, WNGiG UAM) –(weronikagorna.wg@gmail.com).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *