Mapa Smogu – Jakość i stan powietrza

Mapa smogu w Polsce to mapa przedstawiająca informacje na temat poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz jego stan w poszczególnych miastach. Poziom smogu interesuje coraz większą ilość Polaków. Niestety od kilku lat notuje się stałe pogorszenie jakości powietrza. Dzięki mapie smogowej sprawdzimy na bieżąco poziomu smogu w wybranych miejscowościach, dowiemy się także o jego poziomie, zanieczyszczeniu powietrza i ewentualnym zagrożeniu dla naszego zdrowia.

W tym poradniku przedstawimy, w jaki sposób sprawdzić stan, jakość i poziom zanieczyszczenia. Dzięki mapie smogu zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat smogu, przedstawimy także informacje, jakie zagrożenie niesie za sobą wysoki poziom smogu w Polskich miastach, oraz jak sprawdzić stan powietrza w miastach Polski szczególnie narażonych takich jak Warszawa, Poznań, Łódź czy Kraków.

Jak sprawdzić jakość i poziom zanieczyszczenia powietrza? Mapa smogowa Polski

W internecie znajdziemy kilka ciekawych stron, dzięki którym na bieżąco możemy śledzić aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz sprawdzić, w jakich miastach występuje smog dzięki mapie smogowej. Lista stron, które zajmują się pomiarem danych oraz gdzie sprawdzimy stan powietrza, oraz poziom smogu.

 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Airly.eu – mapa smogu dostępna w Polsce
 • Windy.com – mapa pyłów i zanieczyszczeń powietrza przy gruncie

Powyżej zamieszczamy także mapę smogu online, dzięki której w każdy momencie możesz sprawdzić ilość pyłów znajdujących się w powietrzu na terenie naszego kraju. Mapa smogowa dostarcza informacji na temat stężenia drobnego pyłu zawieszonego. Aby sprawdzić występowanie smogu w naszym mieście, wystarczy wybrać na mapie miasto oraz zobaczyć aktualny pomiar poziomu smogu.

mapa smogu

Analiza i monitoring jakości powietrza:

 • PM2.5 – Drobny pył zawieszony
 • PM10 – Wziewny pył zawieszony
 • NO2 – Dwutlenek azotu
 • SO2 – Dwutlenek siarki
 • CO – Tlenek węgla
 • O3 – Ozon

Co to jest smog i jakie niesie ze sobą zagrożenie?

Smog to nic innego jak zjawisko atmosferyczne, które powstało na skutek wymieszania się czystego powietrza z dymem i spalinami. Słowo smog powstało z połączenia dwóch angielskich wyrazów smoke oraz fog. Głównym czynnikiem, przez który powstaje zanieczyszczone powietrze zwane smogiem jest przedostanie się do atmosfery związków chemicznych między innymi: tlenku siarki oraz tlenku azotu, oraz substancji stały tzw. pył zawieszony. Smog tworzą także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory asomatyczne, to organiczne związki chemiczne, powstające na skutek spalania węgla oraz ropy naftowej. Związki uwalnianie są również w dymie tytoniowym oraz w czasie spalania drewna.

smog nad miastem
Smog unoszący się nad miastem

Smog – skutki zanieczyszczeń powietrza

Skutki wdychania zanieczyszczonego powietrza są szybko zauważalne. Osoby mieszkające w dużym mieście narażone są na stałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Smog ma duży wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie, w przypadku długiego przebywania w miejscu, gdzie stężenie i poziom smogu jest wysoki może dojść do:

 • pojawienia się pierwszych objawów alergii oraz astmy (zwłaszcza u dzieci),
 • osłabienia odporności naszego organizmu,
 • wywołania niewydolności oddechowej,
 • paraliżu układu krwionośnego,
 • w niektórych przypadkach pojawienia się chorób nowotworowych.

Skąd się bierze smog?

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest wiele, do jednych z nich należy niska emisja. To głównie spaliny pochodzące z kotłów oraz pieców na paliwa stałe wykorzystywane przez gospodarstwa domowe. Wiele pieców i kominów nie spełnia norm emisji spalin, dodatkowo spalanie w nich słabej jakości węgła oraz śmieci, przyczynia się w dużej mierze do powstawania smogu. Według danych z Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) w Polsce w użyciu jest ponad 3 miliony pieców niespełniających norm emisji spalin.

Główne źródła emisji pyłu PM10:

 • niska emisja,
 • przemysł,
 • rolnictwo,
 • transport drogowy,
 • energetyka,
 • inne źródła.

Główne źródła emisji rakotwórczego benzopirenu:

 • niska emisja,
 • przemysł,
 • odpady,
 • rolnictwo,
 • transport drogowy.

Najważniejsze źródła zanieczyszczeń powietrza:

 • gospodarstwa domowe,
 • palenie śmieci,
 • palenie drewnem,
 • transport,
 • przemysł.
zakład przemysłowy
Zakłady przemysłowe przyczyniają się do powstawania smogu.

Tereny, na których znajdują się liczne zakłady przemysłowe oraz ich bliska okolica są szczególnie mocno narażone na powstawanie smogu. Przyczyniają się do tego liczne kominy, które wytwarzają ogromną ilość dymu, niestety są one często niezbędne podczas produkcji w fabryce lub zakładzie. Coraz więcej firm przemysłowych decyduje się na montowanie w swoich kominach filtrów przeciw pyłowych, niestety wiele zanieczyszczeń i tak przedostaje się do powietrza. Mimo wszystko jednak jest to dobry krok w celu poprawienia jakości powietrza i zmniejszenia występowania smogu w dużych miastach.

Źródło danych:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog
https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,skad-sie-bierze-smog,18.html