Czym się różni wiosna kalendarzowa od astronomicznej?

wiosna astronomiczna

Wiosna kalendarzowa jest stałą datą w kalendarzu i rozpoczyna się 21 marca, trwając do 21 czerwca. Jest to umowny okres, który niekoniecznie odzwierciedla rzeczywiste zmiany zachodzące w przyrodzie.

Wiosna astronomiczna natomiast jest związana z równonocą wiosenną, czyli momentem, gdy promienie słoneczne padają prosto na równik Ziemi. Wtedy dzień i noc trwają dokładnie tyle samo (12 godzin). Data równonocy wiosennej jest ruchoma i może przypadać na 20 lub 21 marca. W 2024 roku równonoc wiosenna nastąpi 20 marca o godzinie 04:07, co oznacza, że wiosna astronomiczna rozpocznie się dzień wcześniej niż wiosna kalendarzowa.

Oprócz daty, wiosna kalendarzowa i astronomiczna różnią się również pod względem zjawisk meteorologicznych. Wiosna kalendarzowa może obejmować jeszcze okres zimowy, z niskimi temperaturami i opadami śniegu. Z kolei wiosna astronomiczna zazwyczaj wiąże się z ociepleniem, wydłużeniem dnia i stopniowym budzeniem się przyrody do życia.

Podsumowując:

 • Wiosna kalendarzowa:
  • Stała data: 21 marca – 21 czerwca
  • Umowny okres
  • Niekoniecznie odzwierciedla zmiany w przyrodzie
 • Wiosna astronomiczna:
  • Ruchoma data: 20 lub 21 marca
  • Związana z równonocą wiosenną
  • Ocieplenie, wydłużenie dnia, budzenie się przyrody do życia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *